Văn hóa TLIP™

Văn hóa doanh nghiệp là yếu tố quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, chính vì vậy Ban lãnh đạo tập đoàn luôn coi đây là mắt xích không thể thiếu trong quá trình hoạt động.

Đoàn kết là yếu tố mà TLIPluôn lấy làm kim chỉ nam trong văn hóa của tập đoàn. Mỗi thành viên của TLIPluôn nâng cao tinh thần đoàn kết trong công việc cũng như sự đoàn kết trong các hoạt động tập thể của tập đoàn. Chính điều này, đã giúp chúng tôi phát triển vững mạnh và có được những thành công nhất định trong suốt gần 20 năm qua.

Qua thời gian, mỗi con người của TLIP đã luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân không chỉ trong công việc mà luôn rèn luyện tu dưỡng đạo đức chấp hành nghiêm chỉnh những nội quy của tập đoàn để góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp vững mạnh. Nhờ duy trì các tiêu chuẩn đạo đức ở mức cao, TLIP đã được công nhận là một tập đoàn tuân thủ tốt và là biểu tượng về chất lượng trong lĩnh vực đào tạo và tư vấn tại Việt Nam.


CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM